full screen background image
Search
  1. ACASĂ
  2. /
  3. Atribuții

Atribuții

DRDP Iași desfășoară activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și a autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, constând, potrivit Statutului Companiei anexă la OUG nr. 84/2003 aprobată prin Legea 47/2004, în: proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea autostrăzilor și drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare, încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte stabilite conform legii a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale, emiterea de acorduri de amplasare în zona autostrăzilor și drumurilor naționale pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare, emiterea de autorizații speciale de transport intern, încasarea și controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor și drumurilor naționale, activități comerciale industriale și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.Înapoi